Túnel rentaplats

Subministrament d’un túnel rentavaixelles per al Complex Educatiu de Tarragona (CET-48-2019)

En data 11 de juliol de 2019 es va publicar a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública l’anunci de licitació del subministrament d’un túnel rentavaixelles per al Complex Educatiu de Tarragona (en endavant, “CET”), que inclou la desconnexió i el desmuntatge de la màquina anterior, l’adequació de les instal·lacions, la instal·lació de la maquinària i posada en funcionament.

Podeu accedir a la documentació i tota la informació sobre la licitació a l’enllaç següent:

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?reqCode=viewCn&idDoc=49843923&lawType=2

Tota la informació sobre la licitació es publicarà al Perfil de Contractant de la seu de la plataforma electrònica de Contractació Pública.