Targeta d’accés de vehicles

Per accedir al campus amb vehicle a motor, els usuaris de la comunitat educativa heu de demanar la targeta d’accés que us autoritzarà per accedir i circular. La podeu demanar a través del següent formulari: