Riscos laborals

Un viatge per la història de la prevenció de riscos laborals

El Departament d’Empresa i Treball us proposa un petit viatge per la història d’aquest tipus de comunicació gràfica durant el darrer segle. Un recorregut per conscienciar-nos que els perills per a la salut estan presents en qualsevol tipus de feina i, per tant, fomentar la cultura preventiva per anticipar-nos i eradicar qualsevol tipus d’accident, dany o malaltia a la feina o que se’n derivi.

Elements de l’exposició itinerant:

L’exposició està formada per la mostra de tres col·leccions de diferents procedències. Cartells del període 1925-1937 dipositats a l’Arxiu Nacional de Catalunya, imatges de cartells nacionals i internacionals de diferents Instituts de seguretat i salut laboral d’arreu del món que es van exposar al Fòrum Universal de les Cultures Barcelona 2004, i la col·lecció del Departament d’Empresa i Treball del cartell unitari del Consell de Relacions Laborals – 28 d’abril Dia Internacional de la Seguretat i la Salut en el Treball.

Exposició Itinerant