El Campus

Es un espai amb 68 hectàrees i més de 68.000 m2 edificats.

La configuració del Campus es distribueix radialment al voltant de la plaça central, que s’emmiralla a la Mediterrània, tot i que avui dia el desenvolupament del Port de Tarragona, limita l’accés a peu fins a les platges que limitaven a la vessant sud l’espai educatiu.

Al Campus trobareu espais de formació, amb aules, tallers, laboratoris, zones esportives. Per aquells qui busquen també un espai on residir, disposem de més de 400 places d’allotjaments, amb un servei de cuina propia i un servei d’infermeria i tutors de residències que garanteixen un servei integral per als residents.

QUI SOM?

La originaria Universitat Laboral inaugurada el 8 de novembre de 1956, s’ha consolidat en el Campus Educatiu del Departament d’Educació a les comarques de Tarragona.

El Campus amb més de 400 professionals del Departament d’Educació treballen diàriament per fer realitat el desplegament de la Política europea de cooperació, marc ET 2020, basat en l’aprenentatge permanent en els diferents contextos d’aprenentatge, formal, no formal i informal.

Fer realitat els quatre objectius de la ET2020 inspiren el treball diari del Campus:

 • Fer real l’aprenentatge permanent i la mobilitat.
 • Millorar la qualitat i eficàcia de l’educació i la formació.
 • Promoure la igualtat, la cohesió social i la ciutadania activa.
 • Incrementar la creativitat, la innovació i l’emprenedoria.

Els nostres valors

Els valors de referència definits pel marc ET2020, que inspiren l’actuació són:

 • Assolir un nivell d’integració de com a mínim el 95% dels infants en la educació preescolar.
 • Reduir a menys del 15% els joves de 15 anys amb aptituds insuficients en lectura, matemàtiques i ciències.
 • Reduir per sota del 10% el percentatge d’abandonament dels estudis o la formació entre els 18 i 24 anys.
 • Treballar per assolir que més del 40% de la població d’entre 30 i 40 anys hagi finalitzat algun tipus de formació d’educació superior.
 • Assolir que més del 15% de la població adulta participi en activitats de formació.
 • Treballar per a que un 6% o més dels joves entre els 18 i 34 anys amb titulació de formació professional hagi cursat algun període d’estudis o formació a l’estranger.
 • Acció continua per assolir que al menys un 82% dels titulats del Campus, puguin tenir un lloc de treball dins els tres anys següents a la finalització dels estudis.