Barnahus, casa dels nens

Projecte pioner a Catalunya i Espanya, encarregat de la gestió i l’atenció als infants i adolescents víctimes d’abusos sexuals.  

Actualment hi treballa un equip tècnic multidisciplinar de psicòlegs i treballadores socials, que estan desenvolupant l’atenció a partir del model de referència Banahaus, o casa dels nens.  

L’objectiu prioritari de la casa dels nens, és facilitar l’actuació de les diferents administracions implicades, policia, salut, justícia…, de forma que l’atenció a la víctima es fa un únic espai per minimitzar l’experiència traumàtica de reviure l’agressió.  

El treball col·laboratiu dels departaments de la Generalitat de Catalunya implicats, ha escollit construir al Campus, un nou edifici exclusiu i de disseny integrat en l’entorn per crear un espai amable i acollidor on les víctimes i les seves famílies es sentint acompanyades. 

El centre, pioner a l’Estat, aplega en un sol espai diferents recursos i un equip professional pluridisciplinar per evitar que les víctimes hagin de recórrer les diverses instàncies que intervenen en aquests casos: jutjat, comissaria, hospital, serveis d’infància…

Ubicat al Complex Educatiu de Tarragona i inspirat en el model europeu Barnahus, el servei té l’aspecte d’una llar perquè els infants i les seves famílies el reconeguin com un espai amigable.

El projecte està impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en coordinació amb Educació, Salut, Justícia i Interior.

Barnahus, casa dels nens

Per poder ser un centre Barnahus i formar part del projecte europeu Promise, cal seguir una sèrie d’estàndars de qualitat. Els més importants són aquests:

 • Interès superior de l’infant al centre de la intervenció
 • Treballar de manera multidisciplinari i interdepartamental
 • Incloure a tots els infants i adolescents com a possibles usuaris/es
 • Proporcionar un entorn amigable
 • Gestió interdepartamental del cas
 • Entrevista forense
 • Examen mèdic
 • Serveis terapèutics
 • Formació continuada i desenvolupament de competències
 • Treballar la prevenció: compartir informació, sensibilitzar i generar coneixement

Tots aquests principis han de permetre la valoració, atenció, tractament i seguiment de qualsevol infant i adolescent víctima d’abús sexual i de les seves famílies, sigui en casos de sospita com de certesa. També s’assessora persones adultes que hagin patit abusos durant la infantesa. Des de la seva entrada en funcionament, s’han atès una trentena de víctimes, per bé que de forma telemàtica a causa de la pandèmia.

La intervenció inclou l’avaluació psicosocial, la investigació policial, l’exploració mèdico-forense de la víctima i l’entrevista, i a més n’informa i assessora la judicatura i la fiscalia. Els professionals del servei també col·laboren en la prevenció i detecció de les situacions d’abús.

Les instal·lacions

Hi ha sales d’espera separades per protegir la privacitat de l’infant i equipades amb mobles, joguines, revistes, llibres, etcètera, adients a l’edat i necessitats dels usuaris petits i grans. També hi ha una cuina-menjador, despatxos i una sala d’exploració mèdica. El mobiliari i la decoració són una donació d’Ikea. Totes les habitacions del servei estan insonoritzades i són accessibles. Es garanteix servei de traducció quan sigui necessari.

Les instal·lacions que han entrat ara en funcionament són provisionals. Es farà un edifici de nova construcció en el mateix complex educatiu en què es troba, a pocs metres de l’emplaçament actual.

Els professionals

L’equip psicosocial –format per psicòlegs i treballadors socials i amb una coordinadora- treballen tota la jornada al centre i donen servei de 24 hores 365 dies a l’any.

Pel que fa als professionals que s’hi desplaçaran quan calgui, hi ha:

 • Mossos d’Esquadra del Grup d’atenció a la víctima (GAV) o Equip d’investigació, encarregats de la investigació policial;
 • l’Equip d’assessorament tècnic penal (EATP) del Departament de Justícia encarregats de la prova preconstituïda;
 • psicòlegs/es clínics/ques especialitzats/des en abusos sexuals destinats als Centres de salut mental infanto-juvenil (CSMIJ) per proporcionar tractament psicoterapèutic inicial a les víctimes i les seves famílies, si cal.

Excepcionalment, l’avaluació mèdica en els abusos sexuals de menys de 72 h es realitzaran a l’hospital de referència Joan XXIII. El tractament psicoterapèutic a les víctimes i les seves famílies s’iniciarà, prioritàriament, en el Barnahus i, posteriorment, es realitzarà al CSMIJ que per zona els correspongui.

Font: https://dixit.gencat.cat/ca/detalls/Noticies/servei_pioner_atencio_integral_infants_adolescents_victimes_abusos_sexuals.html