CRITC i CIFO


Una aliança en favor de la formació professional i la formació ocupacional

ELS OBJECTIUS COMPARTITS:

1.Actualitzar els ensenyaments de Formació Professional.
2.Fer recerca tecnològica.
3.Estructurar les relacions amb les empreses i prestar-hi serveis.
4.Promoure l’intercanvi internacional dels agents de la Formació Professional
5.Dinamitzar els programes formatius de STEAM i de major inclusió de la dona en cicles formatius habitualment no propis.
6.Integrar en els programes formatius l’essència dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)