CRITC i CIFO


Una aliança en favor de la formació professional i la formació ocupacional

És la primera unitat de recerca, innovació i transferència del coneixement creada a Catalunya, gràcies a la col·laboració entre el Departament de Treball- Servei d’Ocupació de Catalunya i el Departament d’Educació, amb la voluntat de potenciar la creació de connexions entre la formació reglada, no reglada i informal, que permetin donar una resposta ràpida, eficaç, eficient i sostenible a les necessitats de la societat, l’economia i les empreses.

El futur planteja nous reptes, ja que les noves tecnologies suposaran el sorgiment de noves professions i la necessitat d’adaptar les competències de molts professionals, treballadors i persones en recerca de feina.

El CRITC és l’eina que ha d’afavorir les aliances, des d’una visió territorial, entre els agents econòmics, empresarials, sindicats, administracions, universitat i ciutadania, per tal d’adaptar els programes de formació ocupacional i millorar de les competències en les noves professions del futur, basades en els reptes que impulsa la Comissió de la Unió Europea:

  • Aprofitar la tecnologia digital per plantejar noves oportunitats, fonamentades en la intel·ligència artificial, les xarxes 5G, la computació al núvol i l’Internet de les coses.
  • Aplicar l’estratègia del Pacte Verd Europeu aprofitant les tecnologies digitals per reduir l’impacte negatiu del canvi climàtic i protegir el medi ambient.
  • Integrar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides i de l’Agenda 2030 en el Pacte Verd Europeu, com a oportunitat de creació de nous llocs de treball per poder desplegar un creixement sostenible i integrador a partir d’una economia moderna, basada en l’ús eficient dels recursos i sense emissions de gasos d’efecte hivernacle.

El Pacte Verd Europeu considera, amb bon criteri, que les escoles i els centres de formació són els espais per traslladar als alumnes, pares i resta de la comunitat educativa la informació sobre els canvis a implementar per fer possible la transició verda amb èxit.

El reciclatge professional i la millora de les competències són bàsiques per promoure la transició ecològica. Per mitjà del Fons Social Europeu es preveu línies d’ajut per ajudar els treballadors europeus a adquirir les competències i poder migrar des de sectors econòmics en declivi a d’altres en expansió.

Objectius compartits

1.Actualitzar els ensenyaments de Formació Professional.
2.Fer recerca tecnològica.
3.Estructurar les relacions amb les empreses i prestar-hi serveis.
4.Promoure l’intercanvi internacional dels agents de la Formació Professional
5.Dinamitzar els programes formatius de STEAM i de major inclusió de la dona en cicles formatius habitualment no propis.
6.Integrar en els programes formatius l’essència dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)