Formació

Ins Pere Martell

Institut Pere Martell

L’Institut Pere Martell és un centre públic de Formació Professional Específica de referència a les comarques de Tarragona. Aquest institut presenta una àmplia oferta formativa, concretament nou famílies professionals de caire industrial/tècnic i més d’una vintena de titulacions.

Ins Cal·lípolis

Institut Cal·lípolis

L’Institut Cal·lípolis és un centre públic específic en Formació Professional amb una àmplia oferta formativa de quatre famílies professionals: sanitat, activitats físiques i esportives, imatge personal i ensenyaments esportius.

CFA Josepa Massanés

CFA Josepa Massanés

El curs 2020-2021 el Centre de Formació d’Adults, CFA Josepa Massanés i Dalmau, imparteix part de la seva formació d’adults a les instal·lacions del Campus, amb l’objectiu d’afavorir l’escolarització d’adults, la millora de les competències de les llengües català, castellà i les competències digitals a través del programa Competic.

Oferta del Departament d’Educació

L’oferta formativa que ofereix el Departament d’Educació i els instituts Cal·lípolis i Pere Martell del Campus , les podeu consultar a: