INS Cal·lípolis

Preinscripció 20-21

Educació i formació professional

  • Ofereix la capacitació de professionals en les famílies professional sanitàries, d’imatge personal, d’activitats físico esportives, vinculades totes elles als sectors serveis, hoteler i turístic tant importants a les nostres contrades.
  • Ofereix programes de formació d’inserció per alumnes que han deixat l’educció secundària obligatòria, així com un itinerari formatiu específic, IFE per a alumnes amb necessitats educatives especials associat a discapacitat intel·lectual lleu o moderada.