INS Cal·lípolis

  • L’Institut Pere Martell lidera, amb nou famílies professionals, la formació de treballadors qualificats per cobrir les necessitats de les activitats industrials locals i les empreses de servei de manteniment del complex petroquímic, les centrals nuclears i les empreses logístiques del Port de Tarragona, així com les indústries agroalimentàries i automobilístiques.
  • L’Institut Cal·lípolis ofereix la capacitació de professionals en les famílies professionals sanitàries, d’imatge personal i d’activitats fisicoesportives, vinculades totes elles als sectors serveis, hoteler i turístic, que tant importants són per a les nostres contrades.
  • En l’àmbit social, l’Institut Pere Martell ofereix tres programes de formació i inserció per afavorir el programa pilot que acull el Campus d’acollida i integració de joves migrants sols (JOMIS) que viuen i es formen al Campus.
  • L’Institut Cal·lípolis també ofereix programes de formació d’inserció per a alumnes que hagin deixat l’educació secundària obligatòria, així com un Itinerari Formatiu Específic (IFE) per a alumnes amb necessitats educatives especials associat a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada.