CEE Solc

Es un centre d’educació especial amb concert educatiu amb el Departament d’Educació, de la Generalitat de Catalunya, creada a l’any 1978.

Es una escola de tipus generalista on atenen , de forma permanent o transitòria, alumnes entre els 3 i els 21 anys amb necessitats educatives especials derivades de:

  • Discapacitat intel·lectual moderada, severa o profunda;  amb o sense dèficits motòrics i/o sensorials associats.
  • Trastorns generalitzats del desenvolupament i de l’espectre autista.
  • Trastorns de la conducta i de la personalitat.

Actualment comptem amb 13 unitats concertades i un total de 81 alumnes atesos, dels quals 23 mantenen l’escolaritat compartida amb els respectius centres ordinaris, 12 d’aquests participen del programa específic d’habilitats comunicatives i socials, i 8 en el programa “petites mirades, grans aprenentatges”.