STO Solc

Acte de Sant Jordi 2021 de presentacio al Campus Educatiu del projecte del STO “La Jordina i el Drac”.

Servei de Teràpia Ocupacional SOLC

El servei de teràpia ocupacional (STO) és l’alternativa des de l’àmbit dels serveis socials a la integració de les persones amb discapacitat intel·lectual que no poden incorporar-se al sistema de treball ordinari, quan no poden assolir un nivell de productivitat suficient. Aquest servei té dues funcions principals:

a) Ocupació terapèutica: Inclou activitats en què es pot veure un resultat material i satisfactori, i s’eviten les ocupacions estèrils i rutinàries. Aquestes activitats estan orientades a assolir habilitats, hàbits i conductes relacionades amb el treball i l’entorn laboral.

b) Ajustament personal i social: Inclou activitats relacionades amb l’habilitació personal i la millora de la relació amb l’entorn social. Hi ha dues modalitats del servei de teràpia ocupacional: amb auxiliar i sense.