Missió


Qui som i què fem?

La nostra raó de ser és construir un Campus per a l’aprenentatge, l’educació i el creixement de les persones.

El Campus Educatiu de Tarragona és un campus de referència en l’àmbit de l’ensenyament a les comarques de Tarragona.

Els més de 400 professionals del Departament d’Educació que hi treballen s’esmercen diàriament per fer realitat aquests valors, així com el desplegament de la política europea de cooperació, marc ET2020, basat en l’aprenentatge permanent en els diferents contextos d’aprenentatge: formal, no formal i informal.

Els quatre propòsits principals de l’ET2020 inspiren l’activitat regular del Campus:

 • Propiciar l’aprenentatge permanent i la mobilitat.
 • Millorar la qualitat i eficàcia de l’educació i la formació.
 • Promoure la igualtat, la cohesió social i la ciutadania activa.
 • Fomentar la creativitat, la innovació i l’emprenedoria.

Aquests punts, definits pel marc ET2020, es concreten en els següents objectius que el Campus, per mitjà dels seus serveis, assumeix com a propis:

 • Assolir un nivell d’integració de com a mínim el 95% dels infants en l’educació preescolar.
 • Reduir a menys del 15% els joves de 15 anys amb aptituds insuficients en lectura, matemàtiques i ciències.
 • Reduir per sota del 10% el percentatge d’abandonament dels estudis o la formació entre els 18 i els 24 anys.
 • Treballar per assolir que més del 40% de la població d’entre 30 i 40 anys hagi finalitzat algun tipus de formació d’educació superior.
 • Assolir que més del 15% de la població adulta participi en activitats de formació.
 • Treballar per tal que un 6% o més dels joves d’entre 18 i 34 anys amb titulació de formació professional hagi cursat algun període d’estudis o formació a l’estranger.
 • Assolir que almenys un 82% dels titulats del Campus puguin disposar d’un lloc de treball dins els tres anys següents a la finalització dels estudis.