Violència zero

SENSE VIOLÈNCIA AL CAMPUS
ESPAI SEGUR I DE LLIBERTAT
PAS 1: IDENTIFICA LA VIOLÈNCIA
PAS 2: COMUNICA-LA

La pot comunicar l’alumnat, les famílies, la comunitat educativa i les persones externes.

PAS 3: LA GESTIÓ EXPERTA
PAS 4: QUI T’ACOMPANYARÀ?

LA USAV (Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència)


ENTRES TOTES I TOTS FEM DEL CAMPUS EDUCATIU DE TARRAGONA UN ESPAI SEGUR I DE LLIBERTAT