Pistes bessones

Ubicació

 • Edifici Pistes Bessones
 • Al costat de la piscina

Capacitat

 • Aforament de 70 persones
 • 45 persones amb protocol COVID-19

Mobiliari

 • Taula presidència
 • Butaques Sala d’Actes

Equipament

 • Canó de projecció
 • Pantalla
 • Ordinador sobretaula
 • Megafonia
  • Altaveus
  • Micròfon

Connectivitat Internet

 • Ethernet
 • WiFi

Climatització

 • Calefacció
 • Sense aire condicionat

Contacte

 • Telèfon

Adaptabilitat

 • Possibilitat d’adequació de l’espai a l’activitat
 • Accessibilitat per mobilitat reduïda

Ocupació de les pistes bessones