Aula M-18

Ubicació

 • Edifici Menjador
 • Aula damunt menjador

Capacitat

 • Aforament de 150 persones
 • 75 persones amb protocol COVID-19

Mobiliari

 • Taula presidencial
 • Cadires individuals amb pala

Equipament

 • Canó de projecció
 • Pantalla
 • Ordinador sobretaula
 • Megafonia
  • Altaveus
  • Micròfon

Connectivitat Internet

 • Ethernet
 • WiFi

Climatització

 • Calefacció
 • Aire condicionat

Contacte

 • Telèfon

Adaptabilitat

 • Possibilitat d’adequació de l’espai a l’activitat
 • Sense accessibilitat per mobilitat reduïda

Ocupació de l’aula