Aula Iluro

Ubicació

 • Edifici Cafeteria
 • Aula Polivalent

Capacitat

 • Aforament de 80 persones
 • 40 persones amb protocol COVID-19

Mobiliari

 • Taules grans
 • Cadires individuals sense pala

Equipament

 • Canó de projecció
 • Pantalla
 • Ordinador sobretaula
 • Megafonia
  • Altaveus
  • Micròfon

Connectivitat Internet

 • Ethernet
 • WiFi

Climatització

 • Calefacció
 • Sense aire condicionat

Contacte

 • Telèfon

Adaptabilitat

 • Possibilitat d’adequació de l’espai a l’activitat
 • Sense accessibilitat per mobilitat reduïda