Visió

Volem ser al 2026 el Campus Educatiu d’excel·lència de la regió sud del coneixement de Catalunya, capdavanter en la recerca, amb docència reconeguda i internacionalitzada, i amb capacitat de transferència i d’intervenció innovadora en el territori, que permeti apoderar els ciutadans per reduir les desigualtats de gènere i socials, a través del desplegament dels objectius de desenvolupament sostenible.