Contractació

Des de setembre de 2023, la contractació es gestiona a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública

Plataforma de Serveis de Contractació Pública (contractaciopublica.cat)

Qualsevol consulta es pot adreça a cet_gerencia.educacio@gencat.cat