Treballadores, treballadors

Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

Espai d’informació per a les treballadores i treballadors de l’Òrgan de Gestió del Complex Educatiu de Tarragona

Podeu contactar:

cet_gerencia.educacio@gencat.cat

Telèfon 977 556 105

Pla d’acollidaen construcció
Calendari laboral
Justificació hores a compensaren construcció
Comunicació d’incapacitats temporalsen construcció

Calendari laboral (versions 2022)