Pla d’autoprotecció

Agost 2023, s’ha presentat a la plataforma Hermes el pla d’autoprotecció per ser informat per les administracions competents.

Per qualsevol informació contacteu a: cet_gerencia.educacio@gencat.cat

Senyals acústiques del Campus

Com és el so de les sirenes?

Inici del confinament

Final del confinament

Inici de l’evacuació

Final de l’evacuació

INFORMES DE VALORACIÓ DE SIMULACRES REALITZATS:

Data: Informe:
19 d’abril de 2023 https://www.campuseducatiudetarragona.cat/wp-content/uploads/2023/05/SIM-CET-20230508.pdf