Seguretat i salut

El pla de prevenció

El Pla de prevenció de riscos laborals del Departament és l’eina necessària per fomentar la cultura de la prevenció dins l’organització departamental i per integrar la prevenció de riscos laborals en el seu sistema de gestió.

Procediments i instruccions per desenvolupar la Coordinació de l’activitat preventiva

DOCUMENTFORMULARI
Compliment mesures Covid-19DECLARACIÓ COVID
Activitats de construccióAnnex A
Annex B. Justificant de recepció de documents de coordinació empresarial d’activitats no pròpiesAnnex B
Annex C. Instruccions que cal seguir en cas d’emergència en el centre de treballAnnex C
Annex D. Acreditació del compliment de la normativa vigent sobre coordinació d’activitats empresarialsAnnex D
Procediment formalització CAEProcediment CAE