Seguretat i salut

El pla de prevenció

El Pla de prevenció de riscos laborals del Departament és l’eina necessària per fomentar la cultura de la prevenció dins l’organització departamental i per integrar la prevenció de riscos laborals en el seu sistema de gestió.

Procediments i instruccions

Coordinació de l’activitat preventiva

DOCUMENTFORMULARI
Compliment mesures Covid-19a813_COVID
Activitats de construccióa408_ANNEX_A