Fòrum TRiCS

El Fòrum
El XV Fòrum TRiCS tindrà lloc el dia 1 d’abril de 2022 en format telemàtic. Està obert a la participació a tots els alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau superior de la demarcació de Tarragona, independentment de la modalitat o àrea del coneixement. Les exposicions s’inicien a les 09:00h. i finalitzen a les 11:00h.Descripció
El Fòrum de Treballs de Recerca i Crèdits de Síntesi és un esforç conjunt entre el Departament d’Educació i l’Associació Empresarial Química de Tarragona (AEQT) per tal de contribuir en el procés de formació dels joves i té per objectiu la creació d’un espai on intercanviar experiències. L’alumnat i el professorat tutor són els veritables protagonistes d’aquest esdeveniment. L’alumnat de segon curs tindrà l’oportunitat de presentar la feina feta, tot plegat per estimular als companys de primer curs en la recerca i l’elaboració dels treballs que es proposen dur a terme el curs vinent.


Calendari
Inscripció dels Participants (del 3 al 30 de març de 2022).  Jornada d’Humanitats i Ciències Socials, i Arts i Jornada de Ciències i Tecnologia (1 d’abril de 2022)
Programa
La Jornada s’iniciarà amb la Inauguració a les 09:00h. a la Sala d’Actes. A continuació es realitzaran 6 exposicions per sala a raó de 15 minuts per exposició que s’iniciaran a les 09:15h., 09:30h., 09:45h., 10:00h., 10:15h, i 10:30h. respectivament.