Sala O-07 – Eugeni d’Ors

Referent de Sala
Àngels Moncusí
ETSE
Suport Tècnic
Gerard Musté
Àrea TIC
Característiques
Ubicació
Ed. Eugeni d’Ors