Sala R-01 – Rodoreda

Referent de Sala
Laureano Jiménez
ETSEQ
Suport Tècnic
Anna Parès
CRP Reus
Característiques
Ubicació
Ed. Mercè Rodoreda