Sala R-03 – Rodoreda

Referent de Sala
Víctor Molina
ETSEQ
Suport Tècnic
Anna Parès
CRP Reus
Característiques
Ubicació
Ed. Mercè Rodoreda