Sala 2

Referent de Sala:
Joaquin Arnau
INS Pons d’Icart