Sala V-03 – Lluís Vives

Referent de Sala
Rosa M Ferré
INS Joan Puig i Ferreter
Suport Tècnic
Roger Meix
Àrea TIC
Característiques
Ubicació
Ed. Lluís Vives