Sala B-07 – Humanitats i Ciències Socials, i Arts

Referent de Sala
Josep Sancho
INS Martí l’Humà
Suport Tècnic
Anna Parés
CRP Reus
Característiques
Ubicació
Ed. Jaume Balmes