Sondeig Inicial

NOTA:
     – Seleccionarem la data que garanteixi la participació de més centres; en cas d’empat, seleccionarem la data que tingui més preferències.
     – Si desitgeu modificar la vostra resposta, envieu de nou el formulari, doncs, eliminarem les inscripcions duplicades tot considerant que la darrera inscripció és la vàlida.
     – Aquestes dades són prospectives i estan subjectes a canvis en el moment de la inscripció real.