Les aliances a favor de la responsabilitat social corporativa