Seguretat i salut

EL PLA DE PREVENCIÓ

El Pla de prevenció de riscos laborals del Departament és l’eina necessària per fomentar la cultura de la prevenció dins l’organització departamental i per integrar la prevenció de riscos laborals en el seu sistema de gestió.

PROCEDIMENTS, INSTRUCCIONS

COORDINACIÓ DE L’ACTIVITAT PREVENTIVA

DOCUMENTFORMULARI
Compliment mesures Covid-19a813_COVID
Activitats de construccióa408_ANNEX_A