Infermeria

Horaris

Servei continuat de 24 hores.
Telèfon directe: 691 357 266.

Des de dilluns a les 7:30 h. fins a divendres a les 16:00 h.

Formularis

Cal enviar el formulari de salut a: cet_infermeria.educacio@gencat.cat

Serveis que us oferim

 • Cobertura assistencial a les urgències o incidències de salut que es produeixin, dins l’horari escolar, entre l’alumnat, així com també totes aquelles que pateixin els treballadors i alumnes de residències, els participants d’estades d’estiu i qualsevol persona que es trobi a les instal·lacions del Campus Educatiu.
 • Suport emocional i facilitar l’afrontament de situacions difícils.
 • Ingressos a infermeria per fer-ne un seguiment i tractament quan un alumne es troba malament.
 • Desplaçament del personal d’infermeria al Campus per practicar assistències in situ on hi ha la persona indisposada .
 • Control i seguiment dels alumnes afectats per malalties cròniques o agudes.
 • Administració de tractaments i medicacions prescrites per professionals mèdics, amb autorització prèvia en cas que siguin menors d’edat.
 • Col·laboració en accions de promoció de l’educació en àmbits de la salut entre els adolescents, per promoure hàbits saludables, i transmetre consells preventius en educació sexual, consells sobre conductes de risc, hàbits nocius, hàbits alimentaris i activitat física i habilitats per afrontar conflictes, entre d’altres.
 • Detectar possibles malalties contagioses i epidèmiques i conèixer els protocols corresponents.
 • Detectar conductes de risc com possibles consums d’alcohol, drogues o tabac, així com hàbits alimentaris poc saludables dels adolescents.
 • Treballar amb coordinació amb els agents implicats en la cura de l’alumnat (instituts, residències, gerència, estades d’estiu, etc.).
 • Punt de referència en la gestió de casos Covid-19 amb coordinació amb els RECO dels centres assistencials del Departament de Salut.