Autoritzacions especials per residents menors d’edat

Els alumnes menors d’edat necessiten obligatòriament de l’autorització dels seus pares o tutors legals per:

  • Poder passar la nit fora de la residència
  • Poder participar en l’activitat de gimnàs i fer ús de les màquines de sala.
  • Poder incorporar-se puntualment a la residència el diumenge al vespre o festiu a partir de les 19:30h.

Formularis d’autoritzacions especials per alumnes menors d’edat