Incorporació a la residència

El mateix dia que els instituts del Campus comencin el curs acadèmic 2021-22, les Residències d’Estudiants obriran les seves portes per rebre els alumnes residents.

La data prevista d’incorporació és el dia 13 setembre a partir de les 8:00 del matí. S’atendrà els alumnes per rigorós número de citació i/o tanda.

a) Formularis d’incorporació

Cal que el resident, o els seus representants legals en els cas dels menors d’edat, COMPLIMENTI i SIGNI els FORMULARIS D’INCORPORACIÓ. 

El personal de la residència el mateix dia de la incorporació comprovarà que tota la documentació estigui ben emplenada i signada.

 1. Compromís de compliment de la normativa i de rescabalament de danys
 2. Drets d’imatge (Pels drets d’imatge es considera majoria d’edat als 14 anys)
 3. Autorització de seguiment acadèmic
 4. Autorització de sortides escolars (només pels menors d’edat)
ÉS D’OBLIGAT COMPLIMENT:
EMPLENAR I SIGNAR DEGUDAMENT ELS DOCUMENTS DEL FORMULARI D’INCORPORACIÓ
– PORTAR UNA FOTO MIDA CARNET
– PORTAR EL RESGUARD DEL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

Formularis d’incorporació dels alumnes menors d’edat

Formularis d’incorporació dels alumnes majors d’edat

 • Els formularis signats electrònicament cal enviar-los a cet_residencies.educacio@gencat.cat
 • Els formularis signats manuscritament cal presentar-los “en mà” el dia de la incorporació a la residència.

b) Dades de salut

Qualsevol informació rellevant que requereixi necessitats d’atenció o serveis adaptats per motius de salut o consciència, per tal de garantir la confidencialitat de les dades personals i mèdiques, cal omplir el formulari específic que trobareu a l’espai Servei d’Infermeria del Campus.

c) Lliurament de la clau i graella de l’estat de l’habitació

Un cop comprovada la documentació se’ls lliurarà la clau i la graella per anotar l’estat en que es troba l’habitació. Aquesta serà la que determinarà l’estat en què es deixa l’habitació a final de curs.
Es lliurarà a direcció degudament signada abans de les 21:00 hores del mateix dia de la incorporació.

d) Material que cal portar per instal·lar-se a l’habitació

Serà indispensable portar:

 • Roba de llit (mesures del llit 200 x 90 cm):
  • protector de matalàs (impermeable)
  • nòrdic
  • llençols
 • Cadenat per l’armari
 • Estris per la higiene i cura personal
 • IMPORTANT: Tots aquells estris que poden facilitar l’ordre en l’organització de l’espai: regletes d’endolls, cistella de roba bruta, penjadors, capses per desar-hi objectes personals, etc.

e) Reunió informativa pels residents

A les 21:00 hores es durà a terme la primera ASSEMBLEA DE RESIDENTS, d’obligatòria assistència. Es presentarà l’equip de tutors de residència i es concretaran els aspectes més significatius de la vida residencial.
Tot resident té l’obligació de conèixer i complir la normativa reguladora de la convivència del Campus. Tots els membres de la comunitat educativa del Campus n’han de ser coneixedors i, especialment i de manera obligatòria, els residents.
Cal que el resident es descarregui l’EXTRACTE DE LA NORMATIVA REGULADORA. És d’obligatòria lectura i el resident n’haurà de ser coneixedor per incorporar-se a la residència d’estudiants. És imprescindible que la porti impresa en paper a la reunió de l’Assemblea de residents per poder-ne parlar i concretar aspectes d’aquesta.