Matrícula

Matrícula 2021-2022

Període de matriculació del curs 2021-2022  A partir del dia 1 de Setembre
Horari De 9:00 a 14:00 hores
LlocEdifici de gerència del Campus del Complex Educatiu de Tarragona, Autovia de Salou, s/n Tarragona

Espai en construcció. No serviràn els documents del curs anterior. Es posarà en marxa un servei de tramitació de documentació en-línia.

Matrícula 2020-2021

Dates de la matrícula

Període de matriculació del curs 2020-2021  A partir del dia 1 de Setembre
Horari De 9:00 a 14:00 hores
LlocEdifici de gerència del Campus del Complex Educatiu de Tarragona, Autovia de Salou, s/n Tarragona

Formalització

Sol·licitud de plaça de residència

Descarregueu-vos i empleneu el document de sol·licitud de plaça de residència. Un cop emplenada aquesta sol·licitud, cal que la lliureu a les oficines del Complex Educatiu (Administració).

Recordeu que s’ha d’acompanyar de la matrícula al centre educatiu.

Pagament de la reserva i serveis complementaris

Descarregueu-vos la carta de pagament de la reserva de plaça pel servei d’allotjament en règim de pensió completa de dilluns a divendres durant tot el curs acadèmic i aneu a l’entitat bancària a realitzar el pagament.

En el cas que es desitgi contractar algun servei complementari, cal que us descarregueu les cartes de pagament d’aquests serveis i que aneu a l’entitat bancària a realitzar el pagament.

Signatura del contracte

Preferiblement presencial:

Cal demanar cita prèvia a través de cet_gerencia.educacio@gencat.cat.

Cal portar tota la documentació indicada a continuació a les oficines de gerència on signareu el contracte.

Documentació:

 • Sol·licitud de plaça de residència emplenada.
 • Resguards dels pagaments de la reserva i, si escau, dels serveis complementaris que contracteu.
 • Fotocòpia del DNI/NIE de la persona que signi el contracte (en el cas que l’alumne/a sigui menor d’edat  signat pel pare/mare/tutor legal)
 • Document SEPA: Document on figuri el número de compte bancari on es facturaran els pagaments de la residència (IBAN + 20 dígits)
 • Fotocòpia del resguard de la matrícula del centre docent (l’institut o universitat)

Telemàticament: En el cas de tenir signatura digital, es pot enviar tota la documentació a través del correu electrònic cet_gerencia.educacio@gencat.cat

Una vegada formalitzat el contracte, haureu de seguir les instruccions i descarregar-vos la documentació relativa a la incorporació a la residència. Es imprescindible llegir-la i emplenar tots els fulls. L’haureu de lliurar al personal de residència quan us incorporeu al Setembre per tal que se us adjudiqui la habitació.

Sol·licitud d’exempcions o bonificacions

Una vegada signat el contracte, l’alumne/a que reuneixi els requisits que estipula l’Ordre, podrà sol·licitar exempció o bonificació per la modalitat d’allotjament de dilluns a divendres. Els altres serveis complementaris no estan subjectes a aquestes exempcions i bonificacions.

Caldrà que empleneu la sol·licitud que hi ha establerta i aporteu la documentació que es requereix.

Incorporació a la residència

El mateix dia que els instituts del Campus comencin el curs acadèmic 2020-21, les Residències d’Estudiants obriran les seves portes per rebre els alumnes residents.

La data prevista d’incorporació és el dia 14 setembre a partir de les 8:00 del matí, i per rigorós número de citació i/o tanda, s’anirà atenent els alumnes.

Dossier d’incorporació

Cal que l’alumne resident es descarregui i empleni el DOSSIER D’INCORPORACIÓ i el lliure a la residència el dia de la incorporació. El personal de la residència recollirà i comprovarà que tota la documentació estigui ben emplenada i signada.

 1. Full de dades personals
 2. 1 fotografia mida carnet (amb el nom darrere i sense enganxar al dossier)
 3. Compromís de compliment de la normativa i de rescabalament de danys
 4. Autorització sortida pels menors d’edat:
 5. Drets d’imatge
 6. Qüestionari personal de l’alumne
 7. Autorització de seguiment acadèmic
 8. Full de dades mèdiques
NO S’ADMETRÀ CAP ALUMNE A LA RESIDÈNCIA QUE NO PORTI DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT EL DOSSIER D’INCORPORACIÓ

Admesa a tràmit la documentació, se’ls lliurarà, juntament amb la clau de la seva habitació, la graella per anotar els desperfectes. Tot seguit podran accedir a la seva habitació.

En instal·lar-se, l’alumne haurà de comprovar si hi ha algun desperfecte en la seva habitació que no estigui contemplat en la graella que se’ls ha donat, s’especificarà on correspongui i, signat, s’haurà de lliurar a Direcció abans de les 21:00 hores del mateix dia de la incorporació.

Material que cal portar per instal·lar-se a l’habitació

Serà indispensable portar:

 • Roba de llit (mesures del llit 200 x 90 cm):
  • protector de matalàs (impermeable)
  • nòrdic
  • llençols
 • Cadenat per l’armari
 • Estris per la higiene i cura personal
 • IMPORTANT: Tots aquells estris que poden facilitar l’ordre en l’organització de l’espai: regletes d’endolls, cistella de roba bruta, penjadors, capses per desar-hi objectes personals, etc.

Reunió informativa pels residents

A les 21:00 hores es durà a terme la primera ASSEMBLEA D’ALUMNES, d’obligatòria assistència. Es presentarà l’equip de tutors de residència i es concretaran els aspectes més significatius de la vida residencial.

Tot alumne/a resident té l’obligació de conèixer i complir la normativa interna de les Residències d’Estudiants. Aquesta normativa és pública, localitzada en aquesta mateixa pàgina web (pestanya Residències – Normes d’Organització i Funcionament de Centre NOFC). Tots els membres de la comunitat educativa de la residència n’han de ser coneixedors i, especialment i de manera obligatòria, els alumnes residents.

Cal que l’alumne es descarregui l’EXTRACTE DE LA NORMATIVA. És d’obligatòria lectura i l’alumne n’haurà de ser coneixedor per incorporar-se a la residència. És imprescindible que la porti impresa en paper a la reunió de l’Assemblea d’alumnes per poder-ne parlar i concretar aspectes d’aquesta.