Codi Ètic del Servei Públic i integritat pública

Codi ètic de les treballadores i treballadors de l’OGCET

Font: Codi ètic del servei públic de Catalunya. Acord GOV/164/2021, de 26 d’octubre

Més informació:

Integritat pública

El Govern posa en marxa un sistema intern per alertar sobre conductes irregulars a l’Administració de la Generalitat (27.07.23)

Sistema Intern d’Alertes. Administració i Funció Pública (gencat.cat)

La integritat pública fa referència a l’objectiu de garantir la prioritat dels interessos públics per sobre dels interessos privats, i al conjunt d’eines per aconseguir-ho per part de l’Administració pública i tot el conjunt d’entitats i organismes del sector públic. Són eines que abasten des de les de caràcter més preventiu i orientador de pràctiques i conductes, a aquelles que inclouen la investigació d’irregularitats i delictes per a la seva eradicació.

Així, el sistema d’integritat a l’Administració de la Generalitat de Catalunya pivota sobre dos grans eixos: el sistema de governança ètica i el Sistema Intern d’Alertes. El primer fa referència al conjunt d’eines i estratègies per avançar en la reflexió ètica i l’actuació d’acord amb la mateixa en el servei públic. El segon, a la recollida de qualsevol tipus d’alerta sobre una possible infracció normativa o irregularitat que afecta a la integritat pública. En el primer cas se subratlla l’element proactiu per proposar i aprofundir en la pràctica de la integritat pública, en el segon l’element reactiu per corregir qualsevol anomalia que li afecti.

Integritat pública. Administració i Funció Pública (gencat.cat)