Treball en benefici de la comunitat

Imatge de Daniel Reche a Pixabay

Col·laborem amb el Departament de Justícia.

Que son els treballs en benefici de la comunitat?

Els treballs en benefici de la comunitat són mesures penals alternatives d’utilitat pública i interès social que consisteixen a fer una activitat no retribuïda en benefici de la comunitat, col·laborant amb entitats públiques sense afany de lucre, durant un determinat número de jornades que estableix la instància judicial.

Els treballs en benefici de la comunitat són una alternativa a la presó que afavoreix l’educació i la inserció social de la persona penada, per reparar el dany causat. Aquestes s’han de comprometre a seguir el Programa signant i acceptant el pla de treball.


Ajudem a les persones.

Consisteix en l’obligació de la persona penada d’exercir una activitat no retribuïda d’utilitat pública i/o interès social amb la finalitat de servir de reparació a la comunitat per la infracció comesa. Els treballs en benefici de la comunitat no es poden imposar sense el consentiment de la persona penada.

Aquesta mesura pretén, d’una banda, que la persona infractora repari simbòlicament el dany ocasionat a la comunitat, que es responsabilitzi de les seves accions i les pugui confrontar amb la resposta penal, faci una acció positiva per a la comunitat, revaloritzi la seva autoimatge i descobreixi el sentit i la utilitat dels serveis que tenen una dimensió social per a la comunitat. D’altra banda, pretén implicar la comunitat en la resolució de conflictes, fer participar activament les institucions públiques i les entitats d’iniciativa social en la reinserció dels penats i minimitzar els estereotips sobre la delinqüència i els seus protagonistes.